logo image
שבת, ד' באדר א' התשע"ו, 13 פברואר 2016
קוד משתמש  
סיסמה נוכחית  
סיסמה חדשה  
אישור סיסמה חדשה  
מס' כרטיס מגנטי  
 
שם פרטי
שם משפחה
ת.ז.
 
תאריך לידה
   
מס' כרטיס מגנטי
 כולל ביקורת. סה"כ 9 תוים.
 חובה להזין את כל השדות בטופס
 עם שליחת הטופס,תישלח אליך סיסמא זמנית.
 הסיסמא תישלח בדוא " ל לכתובת ה email המעודכן כפי שהזנת בטופס עדכון פרטי לקוח
 אם הפרטים האלה אינם מעודכנים , נדרש לפנות לאחד מסניפי הקופה הראשיים באזור מגוריך מצויד בת.ז. ובכרטיס מגנטי .
חדש מ תמיכה חסיון מידע עמוד הבית לאתר מאוחדת
שירותי מאוחדת ON LINE מאפשרים לך לבצע מגוון פעולות מקוונות מכל מקום ובכל זמן.
כיצד נכנסים לשרותי מאוחדת ON LINE?
הכניסה לשירותים אלה באמצעות מילוי שלושת השדות:
קוד משתמש - קוד זה מתקבל ברישום הראשוני לשירותים. לנוחיותך, ניתן להחליף את קוד המשתמש למספר ת.ז. (כולל ספרת בקורת).
סיסמה - יש להקליד את הסיסמא שברשותך. אם שכחת את הסיסמא תוכל לשנותה באמצעות לחיצה על "שכחתי סיסמה". בטופס המקוון חובה להזין את כל השדות. עם שליחת הטופס תישלח אליך סיסמא זמנית לכתובת הדואר האלקטרוני כפי שהזנת בטופס עדכון פרטי לקוח. אם פרטים אלה אינם מעודכנים יש לפנות לכל אחת ממרפאותינו על מנת לחדש את רישומך לשירותים. חובה להצטייד בת.ז. ובכרטיס מגנטי.
מספר כרטיס מגנטי – יש להקליד 9 ספרות ברצף כפי שמופיעות על גבי כרטיסך המגנטי (מספר זה מופיע משמאל למספר תעודת הזהות).
כיצד מחליפים קוד משתמש?
מקישים מספר ת.ז בשדה קוד משתמש, את הסיסמה ומספר הכרטיס המגנטי (פרטים אלה נשארים ללא שינוי) ולוחצים על כפתור שלח. לאחר ההחלפה לא ניתן להשתמש בקוד המשתמש הקודם. ניתן כמובן להמשיך ולהשתמש בקוד המשתמש הקיים.
שכחת סיסמא?
אם שכחת את הסיסמא תוכל לשנותה באמצעות לחיצה על "שכחתי סיסמה". בטופס המקוון חובה להזין את כל השדות. עם שליחת הטופס תישלח אליך סיסמא זמנית. הסיסמא תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני המעודכן כפי שהזנת בטופס עדכון פרטי לקוח.
במידה ונשכחו הן הסיסמה והן קוד המשתמש יש לפנות לאחת ממרפאות מאוחדת באיזור מגוריך. יש להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס מגנטי.**לשינוי סיסמה יש לבצע כניסה למערכת ולאחר מכן לבחור מהתפריט - שינוי סיסמה.
כניסה לשירותי מאוחדתonline
ניתן להקליד ת.ז. כקוד משתמש
*שכחתי סיסמה
יש להקיש 9 תווים ללא "-"
*במידה ונשכחו הן הסיסמה והן קוד המשתמש יש לפנות לאחת ממרפאות מאוחדת באיזור מגוריך. נא להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס מגנטי. **לשינוי סיסמה יש לבצע כניסה למערכת ולאחר מכן לבחור מהתפריט - שינוי סיסמה.

אחד (או יותר) מן הנתונים שהוקשו אינם תקינים;

נא לתקן את הדרוש תיקון.

** (לשם נוחות מוצגים הנתונים שהוקשו במהלך הנסיון הקודם (למעט סיסמה, מטעמי אבטחת מידע)).