logo image
יום חמישי, כ"ד בניסן התשע"ד, 24 אפריל 2014
קוד משתמש  
סיסמה נוכחית  
סיסמה חדשה  
אישור סיסמה חדשה  
מס' כרטיס מגנטי  
 
שם פרטי
שם משפחה
ת.ז.
 
תאריך לידה
   
מס' כרטיס מגנטי
 כולל ביקורת. סה"כ 9 תוים.
 חובה להזין את כל השדות בטופס
 עם שליחת הטופס,תישלח אליך סיסמא זמנית.
 הסיסמא תישלח בדוא " ל לכתובת ה email המעודכן כפי שהזנת בטופס עדכון פרטי לקוח
 אם הפרטים האלה אינם מעודכנים , נדרש לפנות לאחד מסניפי הקופה הראשיים באזור מגוריך מצויד בת.ז. ובכרטיס מגנטי .
חדש מ תמיכה חסיון מידע עמוד הבית לאתר מאוחדת
שירות מאוחדתonline מאפשר לבצע פעולות מקוונות מול מערכות המיחשוב של מאוחדת כגון: קביעת תור, קבלת תוצאות מעבדה ומכונים, הצגת נתונים מהתיק הרפואי, צפייה בתוצאות א.ק.ג., ביצוע תשלומים ובדיקת תנועות כספיות בחשבון, מידע ופעולות לגבי הביטוחים המשלימים, הצטרפות לביטוחים; הזמנת כרטיס מגנטי, ועוד פעולות רבות.
בתפריט הימני מפורטות כל האפשרויות והפעולות. ע"מ לבצע פעולות עבור ילדים עד גיל 18, יש לבחור את שם הילד מתיבת הבחירה - "מציג מידע ל" המופיעה בחלק העליון של מערכת.
לנוחיותך, ניתן להחליף את קוד המשתמש שברשותך למספר ת.ז (כולל ספרת ביקורת) ההחלפה פשוטה: מקישים מספר ת.ז בשדה קוד משתמש, את הסיסמה ומספר הכרטיס המגנטי (פרטים אלה נשארים ללא שינוי) ולוחצים על כפתור שלח. לאחר ההחלפה לא ניתן להשתמש בקוד המשתמש הקודם. ניתן כמובן להמשיך ולהשתמש בקוד המשתמש הקיים.
כניסה לשירותי מאוחדתonline
*שכחתי קוד משתמש
*שכחתי סיסמה
יש להקיש 9 תווים ללא "-"
*במידה ונשכחו הן הסיסמה והן קוד המשתמש יש לפנות לאחת ממרפאות מאוחדת באיזור מגוריך. נא להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס מגנטי. **לשינוי סיסמה יש לבצע כניסה למערכת ולאחר מכן לבחור מהתפריט - שינוי סיסמה.

אחד (או יותר) מן הנתונים שהוקשו אינם תקינים;

נא לתקן את הדרוש תיקון.

** (לשם נוחות מוצגים הנתונים שהוקשו במהלך הנסיון הקודם (למעט סיסמה, מטעמי אבטחת מידע)).